Immigration and Employment Services

Artykuły prasowe Archiwum

BĘDĄ KOLEJNE ZMIANY - Gazeta „Życie" 25.08.2010

Minister Imigracji Obywatelstwa i Wielokulturowości Jason Kanney zapowiedział wprowadzenie kolejnych zmian w imigracji. Co prawda mają one nastąpić dopiero 1. kwietnia 2011, ale na pewno warto o nich wiedzieć już i oczywiście odpowiednio się zabezpieczyć. Będą one dotyczyły tzw. pracowników sezonowych przyjeżdżających do Kanady z zagranicy, a konkretnie możliwości przedłużania takich kontraktów. Obecnie każdy taki pracownik może przedłużać swój kontrakt, a więc i pobyt, do 5 lat. Ten okres będzie skrócony do 4. Po tym czasie trzeba będzie opuścić Kanadę i po kolejnych 4 znowu będzie można starać się o nowy kontrakt.

Dotykam tego tematu nie tylko, by z dużym wyprzedzeniem poinformować o zmianach, ale przede wszystkim, aby przypomnieć, a nawet uświadomić wielu pracownikom sezonowym, nazywanym także kontraktowymi, o możliwości starania się w czasie trwania kontraktu o status permanent resident, czyli stałego rezydenta.

Z naszych licznych kontaktów jasno wynika, że dużo ludzi nie wie o takich możliwościach. Pracują, żyją codziennością, uczestniczą w różnych imprezach, przedłużają kontrakty, i jakoś leci. Ewentualnie szukają jakichś dróg, często bardzo pod górę, kosztownych, a przy tym niebezpiecznych, jak choćby tzw. kontraktowe małżeństwa, gdy tymczasem mają (albo mieli) bardzo łatwą drogę do legalnego stałego pobytu.

Przypominam, że wszyscy ludzie, którzy pracują „na kontraktach” w zawodach z grupy skilled worker, czyli pracowników wykwalifikowanych (o low skilled niżej) mogą starać się o stały pobyt w Kanadzie poprzez wybór właściwego programu z kategorii ekonomicznej. Najłatwiej dostępnym dla takich osób jest Canadian Experience Class, o którym pisałam niejednokrotnie. Po przepracowaniu 2 lat każdy z takich pracowników może starać się o status stałego rezydenta (permanent resident status). Musi się wykazać zdanym egzaminem z języka angielskiego, ale na wymagany poziom jego znajomości na pewno jest w stanie się nauczyć.

Przez ten czas można ewentualnie szukać innej drogi do stałej rezydencji poprzez inne programy kategorii ekonomicznej. Można, ale trzeba się ruszyć, wykazać chęci i trochę aktywności. Bierne czekanie nie jest premiowane stałym pobytem nawet w przypadku faktycznie dobrych fachowców. A czas płynie bardzo szybko. W dodatku dadzą tylko 4, a nie 5 lat na podjęcie decyzji i załatwienie spraw.

W innej sytuacji są ludzie pracujący jako pracownicy niewykwalifikowani, czyli low skilled. Niektorzy nawet nie wiedzą o tym, że podjęli pracę, tak właśnie zakwalifikowani, bo wykonują robotę wymagającą wyższych, właściwych im i posiadanych przez nich kwalifikacji. Są bardzo wygodni dla pracodawców, bo znacznie tańsi. Niestety oni nie mogą być zakwalifikowani do programu Canadian Experience Class. W większości przypadków możemy to naprawić. Często jednak ludzie nie wiedzą, że tak zostali zakwalifikowani. Radzimy skonsultować to zagadnienie.

Powrót do archiwum

Pic 2
Pic 1