Immigration and Employment Services

Artykuły prasowe Archiwum

FAKTY I MITY O IMIGRACJI - Gazeta „Życie" 19.01.2010

Klient powinien poznawać prawdę o jego szansie na sukces, a nie to, co chce usłyszeć. Tej prostej zasady nauczyłam się pracując przez kilka lat a następnie współpracując (do dziś) z jednym z najlepszych biur adwokackich zajmujących się imigracją. I wiem, że gdyby tak postępowali wszyscy doradcy, to ich klienci uniknęliby niepotrzebnych przygód. Niestety szereg doradców mówi klientom to, co oni chcą usłyszeć, a nie to, co usłyszeć i uczynić powinni. Jest to bardzo i nieuczciwe, i nieprofesjonalne. A dlaczego tak czynią? Wiadomo przecież, że osoba, która usłyszy trudno akceptowalną przez siebie poradę, prawdopodobnie uda się do innego doradcy.

Zdając sobie sprawę z takiej rzeczywistości pomyślałam o przedstawieniu szeregu mitów i faktów dotyczących imigracji. Proszę przy tym koniecznie zauważyć, że „legendy” bazują na kanwie obowiązujących paragrafów, a więc mają znamiona łatwych i „koniecznych” do zastosowania. A teraz nieco przykładów mitów w kontekście prawdziwej rzeczywistości.

1. „Kanada ma obowiązek dać schronienie wszystkim uchodźcom z różnych krajów, prześladowanym lub obawiającym się prześladowań natury politycznej, religijnej, społecznej... oraz bojących się utraty życia albo zdrowia”. Nieraz za mocną podpórkę służy tu powołanie się na międzynarodową konwencję, której Kanada jest sygnatariuszem.

Powyższa informacja chętnie podawana przez różnych doradców teoretycznie nie ma w sobie niczego do zarzucenia, gdyż głosi prawdę o zobowiązaniach Kanady względem uchodźców. Niestety bez PRAWIDŁOWEGO rozwinięcia i komentarza ta prawda może stać się jedynie obłudnym, nieuczciwym chwytem, chętnie stosowanym przez różnych doradców. Może posłużyć do wyłudzenia dużej kwoty pieniędzy stanowiących honorarium za prowadzenie sprawy, następnie za odwołania od negatywnej decyzji, za szukanie nowej drogi itd. Pisałam na ten temat kilkakrotnie. Ciekawe, że żaden doradca doradzający swym klientom tę drogę nie mówi im PRAWDY o szansach, jakie na niej mają. Dlaczego nie? No cóż – gdyby ktoś wiedział, że jego szanse na przeżycie np. operacji medycznej są zerowe, na pewno by się jej nie poddał. Tak, lekarz-doradca nie zarobiłby na tym, więc woli złapać klienta mitami.

2. „Kanada jest krajem bardzo humanitarnym, czułym na ludzkie cierpienia i w związku z tym udziela stałego pobytu ludziom nieludzko potraktowanym przez kataklizmy, cierpiącym z powodu rodzinnej rozłąki, godnym współczucia i wsparcia ze względu na utratę więzi rodzinnych tudzież przyjacielskich w ojczystym kraju, a powstanie takowych w Kanadzie”.

I znowu jest tu prawda. Ale tylko o humanitarnym obliczu Kanady, lecz nie o niemalże automatycznym pochylaniu się nad każdym wnioskodawcą i konieczności darzenia go współczuciem a szczególnie prawem do stałego pobytu. Ta droga jest jedną z absolutnie najtrudniejszych dla Polaków, co rozwinę w następnym wydaniu „Życia”.

Powrót do archiwum

Pic 2
Pic 1