Immigration and Employment Services

Artykuły prasowe Archiwum

FAKTY I MITY O KATEGORII EKONOMICZNEJ (cd) - Gazeta „Życie" 16.02.2010

4. Rocznie około 55% wszystkich stałych rezydentów przybywa poprzez KATEGORIĘ EKONOMICZNĄ.

Tą informacją zakończyłam ostatni artykuł z cyklu „Fakty i mity o...” Powyższe dane są prawdziwe. To są konkretne fakty. Są lata, kiedy ten procent znacznie przekracza liczbę 55. Ale to – zastrzegam – wcale nie znaczy, że ta kategoria jest najlepsza dla każdego. Najwłaściwszą drogę ZAWSZE należy wybierać po bardzo dobrym przeanalizowaniu całościowej charakterystyki danego człowieka, małżeństwa, rodziny. Z wieloletniego doświadczenia wiem, że dla wielu osób wybór właściwego programu z tej kategorii byłby znacznie lepszą drogą, a przy tym bezpieczniejszą i dużo tańszą, niż różne kombinacje poprzez program humanitarny, przez azyl lub tzw. kontraktowe małżeństwo. Jeśli zgłaszający się po poradę i pomoc klienci nie mają wystarczająco prostej sprawy umożliwiającej im skorzystanie z trzech wcześniej omówionych kategorii, to zawsze zaczynamy od szukania dla nich ścieżki poprzez kategorię ekonomiczną. Warto tu też pomyśleć, że i ścieżka humanitarna, i rodzinna (przez małżeństwo) może „poczekać”, jako ewentualne zabezpieczenie. No bo przecież różnie w życiu bywa.

Nie minę się z prawdą, gdy napiszę, że z kategorii ekonomicznej może skorzystać niemalże każdy człowiek. Na różnej wagi przeszkody lub całkowity szlaban natrafią na tej drodze tylko ludzie z poważnymi chorobami (np. AIDS), inwalidzi, ludzie z przeszłością kryminalną, osoby z nieczystą kartoteką w zakresie prawa kanadyjskiego, osoby w podeszłym wieku itp. Koniecznie trzeba tu pamiętać, że nie wszystkie z tych i im podobnych przeszkód są jednoznaczną, silną zaporą dla chętnych na Kanadę. Szereg z nich można pokonać. Trzeba oczywiście wiedzieć jak to zrobić i umieć całość przeprowadzić. No i koniecznie należy uważać na różnych „cudotwórców”, potrafiących głównie wyciągnąć pieniądze od omotanych ich „możliwościami” klientów.

Warto też zapamiętać, że programy imigracyjne tej kategorii mogą różnić się przepisami, wymaganiami i procedurami w poszczególnych prowincjach kanadyjskich. Dzieje się tak dlatego, aby przy przepisach obejmujących całą Kanadę, a więc federalnych, mogły być uwzględnione specyficzne potrzeby każdej z prowincji. Są one związane z różnym typem gospodarki i dynamiki rozwoju poszczególnych regionów. Nie należy też zapominać, że prawo imigracyjne jest bardzo dynamiczne, pozostające w odniesieniu do ekonomii Kanady. Istnieje więc bardzo ważna kwestia znalezienia, wyboru, czy dopasowania danego człowieka nie tylko do właściwego programu, ale przede wszystkim poszukania dla niego, konkretnie dla niego, najlepszej drogi do Kanady. Ta najlepsza ścieżka może dzisiaj prowadzić np. do Toronto przez Quebec, albo Manitobę, czy Albertę, czego nie należy traktować jako zesłanie na banicję, lecz dostrzec w tym możliwość, często jedyną, do uzyskania stałego pobytu.

Podana wyżej prawda wzmacnia moje wcześniejsze stwierdzenie, że z kategorii ekonomicznej może skorzystać niemalże każdy człowiek. Cdn.

Powrót do archiwum

Pic 2
Pic 1