Immigration and Employment Services

Artykuły prasowe Archiwum

JESZCZE O NOWYCH ZMIANACH W IMIGRACJI - Gazeta „Życie" 13.07.2010

Jest sporo przysłów odradzających pośpiech, jak chociażby „gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy”. W praktyce codziennego życia różnie bywa z zawartą w nich mądrością. Niestety niezbyt dobrze wypadła duża część ludzi, którzy „mieli czas” i śpieszyli się powoli w składaniu wniosków o pobyt stały w oparciu o program Federal Skilled Worker czyli dla pracowników wykwalifikowanych. Schody zaczęły się dla wszystkich tych, których zawody nie znalazły się na nowej liście profesji preferowanych przez rząd, która weszła w życie z dniem 26. czerwca br. Przy tej zmianie wcale nie do rzadkich należą sytuacje, kiedy to ludzie dobrze kwalifikujący się przed zmianami niestety teraz już tą drogą iść nie mogą. I jeśli swego wniosku nie wysłali przed 26.06. lub takiej wysyłki nie są w stanie udokumentować wcześniejszą datą, niestety muszą swe podejście i starania zacząć od nowa. W niektórych przypadkach istnieje możliwość zdefiniowania zawodu wyuczonego oraz (lub) praktykowanego tak, aby pasował do istniejącego na liście 29 obecnie preferowanych. Oczywiście nie może to odbywać się tylko na zastosowaniu innej nazwy danej profesji, czyli np. nazwaniu wyeliminowanego z listy księgowego farmaceutą, bo właśnie taki zawód pojawił się wśród 29 nowego zestawienia.

Radzę naprawdę korzystać przy tym temacie z porad specjalistów od imigracji. Wszyscy profesjonaliści na pewno stoją po stronie ludzi starających się o pobyt w Kanadzie, mają doświadczenie i są w stanie wybrać, czy dopasować właściwe rozwiązanie. Warto razem z takim konsultantem bardzo dobrze przeanalizować wszystkie swoje doświadczenia zawodowe, posiadane wykształcenie i umiejętności, i następnie ustalić tok postępowania, jego etapy, na których należy naprawdę dobrze współpracować z właściwym przewodnikiem.

W tym miejscu koniecznie muszę przypomnieć jeszcze dwie sprawy. Pierwsza, to informacja ministerstwa, że obecna lista zawodów będzie obowiązywać tylko przez rok (do 30.06.2011) i może ulec zmianie w zależności od przyszłych potrzeb w zakresie zawodów imigrantów. Druga, że nowością są limity na preferowane zawody, wynoszące 1.000 osób, które tą drogą zostaną zakwalifikowane na pobyt stały, czyli, że zagra tu też zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

Analizując zmiany w prawie imigracyjnym, jakie weszły w ciągu ostatnich 2 lat łatwo jest zauważyć, że rząd stara się utrzymywać kontrolę nad doborem imigrantów wspomagających rozwój Kanady na pożądanych kierunkach gospodarczych. Czy to się w pełni dobrze udaje? Nie. I dlatego bardzo istotnymi są również inne programy imigracyjne z kategorii ekonomicznej, jak Canadian Experience Class, Provincial/Territorial Nominees, Bussines Immigrants, Live-in Caregivers. Istotną sprawą przy tych wszystkich programach jest udział społeczeństwa Kanadyjskiego, w tym poszczególnych grup etnicznych w możliwości ich realizacji. Z tym też nie należy zwlekać.

Powrót do archiwum

Pic 2
Pic 1